Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων

Η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου και πατωμάτων παρκέ είναι μία διαδικασία που απαιτεί μελέτη του χώρου από εξειδικευμένο επαγγελματία τεχνίτη. Ο επαγγελματίας τεχνίτης θα αναλάβει την προετοιμασία του χώρου έτσι ώστε να διεξαχθεί με επιτυχία η εργασία της τοποθέτησης και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.

Προετοιμασία του χώρου πριν την εγκατάσταση πατώματος παρκέ:

  • Τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί της τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου.
  • Προφυλαγμένος χώρος από καιρικές συνθήκες.
  • Υλικά που περιέχουν υγρασία ( τσιμεντοκονία, τοποθέτηση πλακιδίων κ.α.) πρέπει να έχoυν τοποθετηθεί πριν αρχίσουν οι εργασίες εγκατάστασης του πατώματος παρκέ.
  • Το φινίρισμα του ελαιοχρωματιστή να γίνεται πριν την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου.
  • Σε χειμερινή περίοδο να υπάρχει θέρμανση: Για να απορροφά την υγρασία από τους τοίχους και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην διαδικασία τοποθέτησης.

Τρόποι εγκατάστασης ξύλινων δαπέδων & πατωμάτων παρκέ

Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πρέπει να κατασκευαστεί υποδομή σχάρας- καννάβου από ξύλινα καδρόνια σε σταθερό υπόβαθρο (τσιμεντοκονία). Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται ψευδοδάπεδο πάνω στην σχάρα των καδρονίων από ξύλινες τάβλες είτε από τεχνητές ξυλοπλάκες.

Υπάρχουσα υποδομή: Άμεση τοποθέτηση του πατώματος παρκέ με κολλητή ή πλωτή εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κολλητών παρκέτων, πολύστρωμων λωρίδων, laminate κ.α