Κύριες εφαρμογές οικοδομικών ρητινών με βάση το SBR (Styrene Butadiene Rubber)

1. Χρησιμοποιούνται σαν βελτιωτικά μέσα για τα επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά.

Δίνουν στο μίγμα μια ευκαμψία και βοηθούν στη συγκράτηση του νερού έτσι ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική ωρίμανση / συντήρηση.

Απαραίτητες όταν οι στεγανοποιητικές εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους.

2. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ισχυρών λεπτών τσιμεντοκονιαμάτων δαπέδου.

3. Επίσης για την παραγωγή περισσότερο στεγανών τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων, επισκευαστικών κονιαμάτων κλπ.

Χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε δεξαμενές, πισίνες κλπ.

4. Σε ανάμιξη με φρέσκο τσιμέντο δίνουν ισχυρές και στεγανές συνδετικές στρώσεις μεταξύ παλιού και νέου μπετόν.

Δοσολογία: 1 μέρος ρητίνη: 1,8 μέρη φρέσκου τσιμέντου κ.ο.

Η επάλειψη πρέπει να γίνεται 20′-40’ πριν από τη σκυροδέτηση.

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται μόνο όταν κολλάει φρέσκο πάνω σε φρέσκο.

5. Επίσης αναμεμιγμένες με φρέσκο τσιμέντο δίνουν εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές επαλείψεις που χρησιμοποιούνται κατά την αποκατάσταση ενανθρακωμένου μπετόν.

Δοσολογία: 1 μέρος ρητίνη: 1 μέρος φρέσκο τσιμέντο κ.ο.

6. Οι οικοδομικές ρητίνες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ισχυρών κονιαμάτων που χρησιμοποιούνται για επισκευές μπετόν.

7. Χρησιμοποιούνται για την πολλαπλή βελτίωση συγκολλητικών υλών πλακιδίων καθώς και αρμολογημάτων πλακιδίων.

8. Επίσης, για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε προβληματικές ή λείες επιφάνειες.

9. Τέλος, χρησιμοποιούνται για τσιμεντοκονιάματα δαπέδων όταν πρέπει να υπάρχει αυξημένη αντίσταση σε μηχανική καταπόνηση, χημικά, παγετό και αποπαγοποιητικά άλατα.

(Συντάκτης: Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός – ΜΒΑ – DipΜ)