Στεγανοποίηση μπετόν στη μάζα του

Το μπετόν είναι ένα φυσικά πορώδες υλικό.

Το πορώδες του μπετόν εξαρτάται δραστικά από τον υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C (νερό – τσιμέντο).

Εξαρτάται όμως επίσης από τον τρόπο συντήρησης (curing) τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του νωπού μπετόν, τη σύνθεση του μίγματος κ.ά.

Αυτό που μετρά όταν μιλάμε για υδατοπερατότητα του μπετόν δεν είναι μόνο το ποσοστό των πόρων αλλά και το μέγεθός τους, η κατανομή τους και βεβαίως το αν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Είναι απολύτως λογικό να συμπεράνουμε ότι η αντοχή του μπετόν στο χρόνο εξαρτάται στενά από την υδατοπερατότητά του και από την ευκολία με την οποία το νερό κινείται μέσα στη μάζα του.

Η αλληλουχία της εξάρτησης είναι ως εξής:

Η κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα του μπετόν εξαρτάται από την υδατοπερατότητά του, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το πορώδες.

Το πορώδες λοιπόν αποτελεί τη θεμελιώδη παράμετρο όσον αφορά στη στεγανοποίηση της μάζας του μπετόν

Τι σημαίνει «στεγανοποίηση μπετόν στη μάζα του»;

Σημαίνει απλά την προσθήκη ενός πρόσμικτου – σε υγρή μορφή ή σε σκόνη – μέσα στη μάζα του μπετόν και κατά τη διάρκεια της παρασκευής του με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το πορώδες του μπετόν και συνεπώς η υδατοπερατότητά του.

Αυτά τα πρόσμικτα – πρόσθετα που αποκαλούμε «στεγανωτικά ή στεγανοποιητικά μάζας» δρουν μειώνοντας το πορώδες, αλλάζοντας την κατανομή των πόρων, διακόπτοντας την επικοινωνία των πόρων ή τέλος επενδύοντας τα τοιχώματά τους με υδρόφοβες ουσίες και μειώνοντας έτσι την τριχοειδή απορρόφηση.

Στην πράξη πρόκειται για μια πολύ δύσκολη δουλειά!

Προσπαθούμε να καταστήσουμε στεγανό ένα εξόχως πορώδες υλικό χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κανενός είδους επιφανειακή, στεγανοποιητική μεταχείριση (π.χ. μεμβράνες, επαλειφόμενα κλπ.).

Φαντασθείτε ότι ο μέσος πόρος του μπετόν βρίσκεται στην περιοχή των 1000 – 10000 νανομέτρων τη στιγμή που η διάμετρος ενός μορίου του νερού φθάνει μόλις στα 0,28 νανόμετρα (άσχετο το ότι τα μόρια του νερού σχηματίζουν συσσωματώματα).

Η στεγανοποίηση του μπετόν στη μάζα του μπορεί να απαιτήσει τη συνεργασία της εταιρείας παραγωγής μπετόν, του εργολάβου και του προμηθευτή των στεγανωτικών μάζας.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η στεγανοποίηση σκυροδέματος στη μάζα του δεν απαιτεί μόνο ένα υλικό (το στεγανοποιητικό πρόσμικτο).

Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που βασίζεται σε κάποιο προχωρημένο know-how.

Η κοκκομετρική σύνθεση και γενικά ο σχεδιασμός του μίγματος του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι βέλτιστος, η συμπύκνωση τέλεια και η συντήρηση άψογη.

Λεπτομέρειες όπως π.χ. αρμοί εργασίας, άλλοι κατασκευαστικοί αρμοί, φωλιές αδρανών, τρύπες από φουρκέτες κλπ. χρειάζονται στενή προσοχή και λεπτομερειακή δουλειά αποκατάστασης.

(Συντάκτης: Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός – ΜΒΑ – DipΜ)