ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

20161031_105417 20170102_135351 20170102_135356 20170102_135354