Διαστασιολόγηση αρμών

Ο μηχανικός, μελετητής, όταν μελετά ένα αρμό, θα πρέπει:

– Να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, τις μέγιστες αναμενόμενες κινήσεις.

Διαβαστε περισσοτερα