Ταπετσαρίες

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση κάθε είδους ταπετσαρίας ή την αποξήλωση παλιών και την αντικατάστασή τους με καινούργιες.