Κύριες εφαρμογές οικοδομικών ρητινών με βάση το SBR (Styrene Butadiene Rubber)