Κύριες εφαρμογές οικοδομικών ρητινών με βάση το SBR (Styrene Butadiene Rubber)

1. Χρησιμοποιούνται σαν βελτιωτικά μέσα για τα επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά.

Δίνουν στο μίγμα μια ευκαμψία και βοηθούν στη συγκράτηση του νερού έτσι ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική ωρίμανση / συντήρηση.

Διαβαστε περισσοτερα