Ενανθράκωση του μπετόν και διάβρωση των σιδηρών οπλισμών

Το φαινόμενο της ενανθράκωσης οφείλει την ονομασία του στη μετατροπή του περιεχομένου στο σκυρόδεμα υδροξειδίου του ασβεστίου – Ca(OH)2– σε ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3.

Η αντίδραση περιγράφεται ως εξής:

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O.

Διαβαστε περισσοτερα