Γεμίσματα – Τσιμεντοκονίες με πρέσα

Tο γέμισμα των δαπέδων είναι απαραίτητη εργασία κυρίως σε νέες, αλλά και σε παλιές κατασκευές. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται για την επιπεδοποίηση των επιφανειών και την κάλυψη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης κ.α.. Σε παλιές κατασκευές, εφαρμόζεται συνήθως στα πλαίσια ανακαίνισής τους (όπως για παράδειγμα μετά την αποξήλωση ενός παλαιού δαπέδου για να αποκαταστήσουμε τις υψομετρικές διαφορές και εν συνεχεία να τοποθετήσουμε πλακάκια, μάρμαρα, ξύλο κ.λπ.. Επίσης στο στάδιο των γεμισμάτων δημιουργούνται οι ρύσεις σε ταράτσες, μπάνια και βεράντες. Για την ανάμειξη του υλικού γεμίσματος, χρησιμοποιούμε πρέσες αέρος, δηλαδή μηχανήματα, που μετά την ανάμειξη προωθούν το υλικό στο σημείο που θέλουμε να το διαστρώσουμε. Μετά τη διάστρωση, προχωράμε στις διαδικασίες πλήρους επιπεδοποίησης και εξομάλυνσης, με όλες τις εργασίες / λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση. Το υλικό και οι αναλογίες που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του μίγματος εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση έργου.

Χρησιμοποιούμενα υλικά:

Perlobeton S

Τσιμεντοκονία με ποταμίσια ή άμμο μπετού

Περλίτη

Γαρμπυλομπετό