Προστασία Επιφανειών

Η προστασία των επιφανειών κάθε είδους είναι πολύ σημαντική, γιατί εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά τους στο χρόνο, έτσι ώστε αυτά να εξυπηρετούν απόλυτα την ανάγκη για την οποία δημιουργήθηκαν και να αποτελούν επένδυση των χρημάτων εφαρμογής τους από τους καταναλωτές. Η προστασία της κάθε επιφάνειας αποτελεί και το τελευταίο στάδιο των εργασιών εφαρμογής και γίνεται με διάφορα υλικά, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το είδος της και το χώρο στον οποίο αυτή βρίσκεται (εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο), ώστε να προστατευτεί από τις αντίστοιχες συνθήκες. Με λίγα λόγια προστατεύουμε τις επιφάνειές για να είναι απόλυτα ανθεκτικές και άρα αποτελεσματικές, κατά περίπτωση, συνθήκη και ανάγκη.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένη γκάμα υλικών προστασίας δαπέδων και τοίχων για εσωτερική και εξωτερική χρήσης, για κάθε περίπτωση και ανάγκη με έμφαση στην όσο μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο με την μικρότερη και οικονομικότερη ανάγκη για συντήρηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Εποξειδικά βερνίκια 1 ή 2 συστατικών
  • Πολυουρεθανικά βερνίκια 1 ή 2 συστατικών
  • Ακρυλικά και ακρυλικό-πολυουρεθανικά ειδικών περιπτώσεων
  • Κατάλληλα βερνίκια για τσιμεντοκονίες και χαλαζιακά συστήματα σε πισίνες
  • Εποξειδικές βαφές κ.α.

Γενικότερα έχουμε τις κατάλληλες, σίγουρες και εγγυημένες λύσεις για κάθε εφαρμογή, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε πρόβλημα.