Τοποθέτηση – Επένδυση

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση μαρμάρων, πλακιδίων, γρανιτών και ψηφίδων, σε κάθε επιφάνεια, παλιών (ανακαινίσεις) ή και νέων (από το στάδιο της κατασκευής) χώρων, προσωπικών και επαγγελματικών.

Τοποθέτηση – Επένδυση Πλακιδίων

Τοποθέτηση – Επένδυση Μαρμάρων