Εξωτερική Δόμηση

Εξωτερική ξηρά δόμηση είναι τα συστήματα κατασκευής που χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό περίβλημα (εξωτερικές επιφάνειες) ενός κτιρίου, με σκοπό να το προστατεύσουμε από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και να το καταστήσουμε έτσι ασφαλές και ανθεκτικό. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την εξωτερική ξηρά δόμηση έχουν βάση το τσιμέντο (τσιμεντοσανίδες) και παρουσιάζουν υψηλές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και πυροπροστατευτικές ιδιότητες, ενώ είναι εξαιρετικής αντοχής (αντισεισμικές ιδιότητες)! Η εξωτερική ξηρά δόμηση εφαρμόζεται συνήθως μετά την κατασκευή του σκελετού της οικοδομής ενός κτιρίου, στο στάδιο της τοιχοποιίας, σε ποικίλα συστήματα, καθώς και στις εξωτερικές οροφές, προσόψεις (κατασκευή ή ανακατασκευή) και άλλες ειδικές εξωτερικές εφαρμογές.