Εσωτερική Δόμηση

Με τον όρο Εσωτερική ξηρά δόμηση αναφερόμαστε στα συστήματα κατασκευής που χρησιμοποιούμε στο εσωτερικό ενός κτιρίου, με σκοπό να διαρρυθμίσουμε ένα χώρο, να δημιουργήσουμε τυχόν χωρίσματα ή ακόμα και να διακοσμήσουμε. Είναι συστήματα που εφαρμόζονται σχετικά εύκολα και γρήγορα και αφορούν κυρίως σε τοίχους, οροφές και στοιχεια αποθηκευσης και διακόσμησης. Βασικό υλικό των κατασκευών αυτών είναι ο γύψος και συστατικό τους οι δομικές πλάκες, δηλαδή οι γυψοσανίδες. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την εσωτερική ξηρά δόμηση έχουν υψηλές μηχανικές αντοχές (αντισεισμικές ιδιότητες), είναι ηχομονωτικά, πυροπροστατευτικά και θερμομονωτικά. Με την ξηρά δόμηση έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το χώρο μας, όπως ακριβώς θέλουμε, πιο καθαρα και γρηγοροτερα σε σχεση με τις παλιες τεχνικές δομησης, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις πρακτικές μας ανάγκες και να ικανοποιεί την αισθητική μας.