Μόνωση Πισίνας

Μόνωση πισίνας είναι ουσιαστικά η στεγανοποίηση της πισίνας, με στόχο να εμποδίσουμε τη διαρροή του νερού και τα συνεπαγόμενα σοβαρά προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Η σωστή και άρτια από όλες τις απόψεις μόνωση μιας πισίνας σωστό είναι να πραγματοποιείται εξ’ αρχής από απόλυτα έμπειρους τεχνίτες και με πιστοποιημένα υλικά, ώστε να αποκλείσουμε από την αρχή την εμφάνιση προβλημάτων διαρροής νερού και καταστροφών των δομικών υλικών της πισίνας. Τα βασικά στάδια της εργασίας μόνωσης πισίνας, από την κατασκευή της, είναι η στεγανοποίηση τοιχωμάτων, πυθμένα και θεμελίων κατά την σκυρόδεση, η εξομάλυνση των επιφανειών με τσιμεντοκονία και η επικάλυψη με το επιθυμητό υλικό (πλακάκι, βαφή, χαλαζιακό κ.α.).

Πλεονεκτήματα / Οφέλη: Με τη μόνωση της πισίνας σας εξασφαλίζετε τη διατήρηση του αρχικού όγκου του νερού και αποφεύγετε έτσι την υψηλή δαπάνη συμπλήρωσής του, σε περίπτωση απώλειας. Επίσης, η μόνωση προστατεύει και την ίδια την οικοδομική κατασκευή της πισίνας από τις φθορές που προκαλούν με το χρόνο οι καιρικές συνθήκες (διαστολή – συστολή των οικοδομικών υλικών). Με αυτό τον τρόπο, εσείς εξοικονομείτε χρήματα, γιατί δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε εργασίες επιδιορθώσεων και συντήρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, η μόνωση της πισίνας προστατεύει και τα τμήματα της υπόλοιπης οικοδομής του χώρου που βρίσκεται, γιατί εμποδίζει το νερό να διαρρέει προς το έδαφος και να «κινείται» προς αυτά, καταστρέφοντας τα δομικά υλικά τους (θεμέλια). Με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνεστε με συνεχή έξοδα επιδιορθώσεων ή συντήρησης οικοδομικών υλικών και για αυτές τις υπόλοιπες κατασκευές του χώρου σας!