Θερμοπρόσοψη

Θερμοπρόσοψη είναι η εξωτερική μόνωση των όψεων ενός κτιρίου και αναφέρεται, όπως λέει και το όνομά της, μόνο σε προσόψεις. Η θερμοπρόσοψη ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένας «εξωτερικός μανδύας», που προστατεύει το κτίριο από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλά συστήματα εφαρμογής θερμοπρόσοψης, που διαφοροποιούνται και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ως προς το είδος των τελικών φινιρισμάτων (επιχρίσματα). Η θερμοπρόσοψη μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα, αλλά και παλιά κτίρια. Τα βασικά στάδια εφαρμογής της είναι τρία: επικόλληση θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, διαμόρφωση τυχόν επιθυμητών διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων επάνω στις πλάκες, εφαρμογή επιχρισμάτων με τα κατάλληλα, ενισχυμένα υλικά. Οι λεπτομέρειες, σε αυτά τα τρία βασικά στάδια, διαφοροποιούνται, ανάλογα πάντα με το κάθε έργο, τις δυνατότητες που υπάρχουν ανά περίπτωση, τις τυχόν δυσκολίες (π.χ. δυσκολία πρόσβασης), τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου, τις απαιτήσεις του καταναλωτή, καθώς και το διαθέσιμο budget. Η θερμοπρόσοψη χαρακτηρίζεται γενικά ως μία «λεπτή» εργασία, που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και μεγάλη προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της, όπως π.χ. γύρω από τα κουφώματα και από οποιαδήποτε συναρμογή. Όλες οι συναρμογές θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοποιημένες, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανή περίπτωση να εισχωρήσει υγρασία από οπουδήποτε (πχ από ρωγμές, από μη στεγανοποιημένες συναρμογές), γιατί αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα αποκολλήσεων του υλικού. Επίσης, η θερμοπρόσοψη είναι μία εφαρμογή ευαίσθητη σε τυχόν δυνατές κρούσεις, που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα στις επιφάνειές της, τα οποία σε κάθε περίπτωση, μπορούν να επιδιορθωθούν εκ των υστέρων. Αυτό δυστυχώς, είναι ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί τυχαία, από εξωγενείς παράγοντες ή ανωτέρα βία και ως εκ τούτου δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να προϋπολογιστεί και άρα να ελεγχθεί από ανθρώπινους παράγοντες. Τελικά, σε γενικό επίπεδο, για να εφαρμοστεί με επιτυχία η θερμοπρόσοψη και να είναι αποτελεσματική, απαιτούνται κατάλληλα, κάθε φορά και ανά περίπτωση έργου, πιστοποιημένα υλικά και συστήματα εφαρμογής, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα / Οφέλη: Mε τη θερμοπρόσοψη, εσείς εξοικονομείτε καταρχήν ενέργεια, γιατί μειώνονται οι απαιτήσεις για θέρμανση ή ψύξη, οπότε εξοικονομείτε και χρήματα για καύσιμα ή ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα, εξασφαλίζετε και ένα πιο υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον στο εσωτερικό του σπιτιού σας! Επιπλέον, η θερμοπρόσοψη θωρακίζει το κτίριο και έτσι το προστατεύει από τυχόν ρωγμές, υγρασίες, μούχλα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που βάλλουν την ανθεκτικότητά του και απαιτούν χρήματα για συνεχείς επιδιορθώσεις και συντήρηση. Ακόμα, με τη θερμοπρόσοψη αναβαθμίζεται, αισθητικά, το κτίριο, καθώς υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή διαμόρφωσης της τελικής εξωτερικής του όψης! Επίσης, δεν επηρεάζει το μέγεθος των εσωτερικών χώρων. Τέλος, με την θερμοπρόσοψη προστατεύετε και το περιβάλλον, γιατί συμβάλλετε και εσείς στη διατήρηση της καθαριότητάς του και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, που μειώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή και τον άνθρωπο!