ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Η ταράτσα λειτουργεί σαν ένα μεγάλο μπαλκόνι με τη διαφορά ότι ο υποκείμενος χώρος είναι χώρος διαβίωσης, σε αντίθεση με τα μπαλκόνια, και πρέπει συνεπώς να θερμομονωθεί.

Οι απαιτήσεις σε στεγανοποίηση είναι ίδιες με αυτές ενός δώματος αλλά εδώ η στεγανοποίηση δεν μπορεί να είναι αυτοπροστατευόμενη.

Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη στρώση βατότητας για συχνή χρήση πεζών.

Η ταράτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

– Φυτεύσεις: κήποι σε δώματα, εντατική φύτευση κ.τ.λ.

– Διάφορες μορφές αναψυχής

Από τους αρκετούς διαθέσιμους τρόπους μόνωσης και στεγανοποίησης μιας ταράτσας, στη σημερινή ανάρτηση θα ασχοληθούμε μ’ ένα τρόπο πρωτότυπο και πολύ λειτουργικό.

Πρόκειται για ανεστραμμένη μόνωση με τελική επιφάνεια πλάκες στηριγμένες πάνω σε ειδικά πλαστικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα.

Παρακάτω αναπτύσσονται συνοπτικά οι διάφορες, φάσεις των εργασιών.

1) Εμποτισμός των στηθαίων, μόνο με ασφαλτική κόλλα και βερνίκι

2) Εφαρμογή με απλή παράθεση ενός στρώματος από υαλοπίλημα για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία από το υπόστρωμα.

Η ανεξαρτησία είναι άκρως επιθυμητή με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει βαριά προστασία.

3) Εφαρμογή ενός ελαστομερούς ασφαλτόπανου χωρίς ψηφίδα με ελάχιστο πάχος 3mm.

Ο οπλισμός του πρέπει να είναι πολυεστερικός και κατά προτίμηση spunbond (μακρύϊνος).

4) Εφαρμογή γωνιακής ενίσχυσης από το ίδιο ή ανάλογο ασφαλτόπανο αλλά επικαλυμμένο με αλουμίνιο.

Το ασφαλτόπανο κόβεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 33cm και κολλιέται κατά 15cm στην οριζόντια επιφάνεια και κατά 18cm στην κάθετη (όλα αυτά κατά προσέγγιση).

5) Εφαρμογή στρώσης διαχωρισμού στεγανοποίησης – θερμομόνωσης.

Αυτή γίνεται με ένα πολυεστερικό γεωύφασμα των 120gr/m2.

Το γεωύφασμα μπαίνει με απλή παράθεση και με επικάλυψη των γειτονικών στρώσεων κατά 15cm.

6) Παράθεση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης δωμάτων πάχους όσο προκύπτει από τη μελέτη θερμομόνωσης, αυξημένου κατά 10%.

7) Στη συνέχεια τοποθετούνται οι ταρατσόπλακες πάχους 40mm και διαστάσεων 50×50mm πάνω σε ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος πλαστικά στηρίγματα εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες από ξύλο.

Το σύστημα που περιγράφεται υπερέχει σαφώς των συμβατικών (τελική επιφάνεια πλακάκι) στα εξής σημεία:

* Επισκεψιμότητα και δυνατότητα επιδιόρθωσης της στεγανοποίησης.

* Δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση κονιαμάτων.

* Δεν χρειάζονται αρμοί διαστολής που είναι αρκετά δύσκολοι κατασκευαστικά.

* Το τελικό κόστος είναι μικρότερο.

(Συντάκτης: Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός – ΜΒΑ – DipΜ)