ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Τα υλικά και οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές.

Συμβουλευτείτε τον έμπειρο προμηθευτή σας.

Τα λάθη επιλογής κοστίζουν και το πολύ χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για διορθωτικές επεμβάσεις.

Η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά απ’ την αρχή!

2. Εάν χρειάζεσθε μάξιμουμ αντοχή σε γήρανση, μην το σκέφτεστε, Ms polymers, Σε βάθος χρόνου θα σας βγουν απείρως φθηνότερα.

3. Επιλέξτε οπωσδήποτε υλικά με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Eύθρυπτα, προβληματικά υποστρώματα.

– Mεγάλες συστολοδιαστολές.

– Tαχεία ανάπτυξη μετακινήσεων.

4. Η πρόσφυση επηρεάζεται ιδιαίτερα από:

– Eμβαπτίσεις μόνιμες ή παροδικές στο νερό.

– Aκραίες θερμοκρασίες.

– Eπιφανειακή συνοχή και καθαριότητα του υποστρώματος.

5. Το μέγιστο πλάτος εξυπηρέτησης εξαντλείται κάπου στα 40mm.

Δεν είναι δυνατό να σφραγίσετε επιτυχώς έναν αρμό π.χ. 60mm.

Ψάξτε αλλού τη λύση, π.χ. σε αρμοκάλυπτρα.

6. Η εποχή που τοποθετείται η μαστίχη πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη.

7. Εάν πρέπει να δουλέψετε πάνω σε παλιά μαστίχη, αφαιρέστε ένα επιφανειακό στρώμα οπωσδήποτε.

Καλύτερα βέβαια είναι να αφαιρούνται πλήρως οι παλιές στρώσεις μ’ ένα συνδυασμό μηχανικής και χημικής απομάκρυνσης.

8. Τα μονοσυστατικά υλικά που πολυμερίζονται με την υγρασία της ατμόσφαιρας, ορισμένες φορές καθυστερούν να πήξουν.

Εάν συμβαίνει αυτό, εξετάστε τα παρακάτω ενδεχόμενα:

– Tο υλικό είναι παλιό (ληγμένο)

– Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ατμοσφαιρικό αέρα (π.χ. όταν τα υποστρώματα δεν το επιτρέπουν).

– Υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες.

– Υπάρχει ξηρασία (δηλ. χαμηλή σχετική υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα).

9. Οι περισσότερες βαφές που τοποθετούνται στα ελαστομερή υλικά σε εξωτερικές συνθήκες, δεν θ’ αντέξουν τις συστολοδιαστολές.

Θα σχισθούν κι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό κι αναμενόμενο.

Χρησιμοποιείστε μόνο ορισμένους τύπους ελαστομερών βαφών εάν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις αισθητικής π.χ. Decadex.

10. Οι μυκητοστατικές μαστίχες έχουν κάποιο χρόνο λειτουργικότητας ανάλογα με την ποιότητά τους.

Μετά θ’ αναπτύξουν κι αυτές μύκητες.

11. Όταν σφραγίζετε αρμούς δαπέδων, το υλικό πρέπει να εισέχει ελαφρά για να μην καταπονείται άμεσα σε τριβή.

Χρησιμοποιείστε υλικό με υψηλή σκληρότητα και μέτρο ελαστικότητας.

12. Οι πιθανότεροι λόγοι αστοχίας των σφραγιστικών είναι:

– Κακός σχεδιασμός: αρμός μικρότερου πλάτους.

– Επιφάνεια πρόσφυσης: πολύ μεγάλη.

– Κακή επιλογή σφραγιστικού: Επιλέγεται από άγνοια ή για λόγους οικονομίας υλικό που δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αρμού.

– Συγκόλληση σε τρεις πλευρές.

– Κακή προετοιμασία των επιφανειών πρόσφυσης.

(Συντάκτης: Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός – ΜΒΑ – DipΜ)