Διαφορά μεταξύ της πατητής τσιμεντοκονίας και λουστραρισμένου τσιμέντου

Μπορεί το αισθητικό αποτέλεσμα να μοιάζει, όμως δεν είναι το ίδιο.
Η πατητή τσιμεντοκονία σας προσφέρει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα:

  • Ταχεία και εύκολη εφαρμογή.
  • Δεν απαιτούνται βαριά μηχανήματα ή εργαλεία για την εγκατάσταση.
  • Λιγότερες τεχνικές εργασίες. Χαμηλότερο κόστος. Εξοικονόμηση χρόνου.
  • Είναι πιο ελαφρύ, γι’ αυτό και δεν επιβαρύνει τον φέροντα οργανισμό.
  • Εφαρμογή σε οποιοδήποτε χώρο, όχι μόνο σε ισόγεια.
  • Δεν απαιτούνται αρμοί και δεν δημιουργούνται ρηγματώσεις όταν στεγνώσει.
  • Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Διαφορές μεταξύ πατητής τσιμεντοκονίας, λουστραρισμένου τσιμέντου και τριφτού σκυροδέματος αναφορικά με τα συστατικά τους 

Καλό είναι να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τσιμέντου, τσιμεντοκονιάματος και σκυροδέματος (μπετόν). Το τσιμέντο είναι συστατικό τόσο του κονιάματος όσο και του σκυροδέματος, λειτουργεί στην ουσία ως συνδετικό υλικό. Το κονίαμα προκύπτει από την ανάμειξη άμμου και νερού με τσιμέντο ενώ το σκυρόδεμα είναι τσιμεντοκονίαμα στο οποίο προστίθεται σκύρα (χαλίκια).

Παρόλο που όλα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δαπέδων, η πατητή τσιμεντοκονία δημιουργεί ενιαίες επιφάνειες χωρίς ενώσεις ενώ το λουστραρισμένο τσιμέντο, το σταμπωτό σκυρόδεμα ή το τριφτό σκυρόδεμα χρειάζεται αρμούς διαστολής).