Η ανάγκη για μια διαφορετική διαχείριση της ενέργειας, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα αστικά κέντρα, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αλλαγών στην τεχνολογία δόμησης, με ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά δομικά προϊόντα.θερμομ4
Ο κανονισμός θερμομόνωσης που εισήχθη στην χώρα μας πριν 28 χρόνια και εφαρμόζεται σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό των νέων κτιρίων, δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες αντιλήψεις της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και δεν αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία. Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για την «Ενεργειακή Ταυτότητα» των κτιρίων που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2006 και είναι υποχρεωτική και για τη χώρα μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα στις ανακαινίσεις κτιρίων ή στον σχεδιασμό καινούργιων να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η θερμική μόνωση των εξωτερικών τοίχων, αφού η μεγαλύτερη απώλεια σε θερμότητα χρεώνεται στην έλλειψη θερμομόνωσής τους.

 

Η εξωτερική θερμομόνωση εξοικονομεί χρήματα στον ιδιοκτήτη,

αφού η επένδυση αποσβένεται σε λίγα μόνο χρόνια ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες του χώρου διαβίωσης. Με τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, απαλλαγμένου από ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσματος. Παράλληλα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως το 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας κατοικίας χωρίς μόνωση.
θερμομ.2jpgΌταν το σύστημα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια τότε, παράλληλα με την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση που σας παρέχουμε, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων δίνοντας στο κτίριο προστιθέμενη εμπορική αξία.Με την εξωτερική θερμομόνωση εξασφαλίζετε 6m² ωφέλιμου χώρου για κάθε 100m² κατοικίας, αφού με την εφαρμογή του συστήματος δεν απαιτείται η κατασκευή διπλού εξωτερικού τοίχου.

Επικοινωνείστε μαζί μας και συμβουλευτείτε μας για να βρούμε μαζί το βέλτιστο τρόπο εξωτερικής θερμομόνωσης του κτιρίου σας, και για να σας προτείνουμε εκπαιδευμένα συνεργεία τεχνιτών εφαρμογής.