ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ