Καθαρισμός των αλάτων στα κτίρια – Αδιαβροχοποίηση με διαφανή εμποτιστικά