Πλεονεκτήματα από τη χρήση της οικοδομικής ρητίνης στα μίγματα τσιμέντου