ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ