ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ |ΧΑ’Ι’ΔΑΡΙ