ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ | ΒΟΥΛΑ