ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ